Βασικές έννοιες πλεξίματος


Term
US
Greek
German
Ch 
Chain
Αλυσίδα
Luftmaschen
Yo
Yarn over
ζετέ
Umschlag
Sl st
Slip stich
βουβό γαϊτανάκι 
Kettmasche
Sc
single crochet
άριχτο γαϊτανάκι 
feste Masche 
Dc
double crochet
μονό ποδαράκι 
Stäbchen
Hdc
Half double crochet
μισό ποδαράκι

Tr
Triple crochetCl
cluster
συστάδα
Maschengruppe
Dc2tog
double crochet 2 together (decrease)
μονό ποδαράκι 2 μαζί (μειώνω)
2 feste Maschen zusammen abhaekeln
Rsc
Reverse single crochet
Άριχτο γαιτανάκι από την αντίθετη πλευρά

pfst
Puff stitch
Κουκουτσάκια


 Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή θέλετε να προσθέσετε κάποιον όρο πλεξίματος, παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου.