Πατρόν για Καρδούλα


Για την αντιστοίχιση των εννοιών στα ΕΛΛΗΝΙΚΆ δες εδώ
 1. Chain 4 and form a ring
 2. 3 TR , 4 DC, 1 TR, 4 DC, 3 TR into the center of the ring
 3. SC in ch-sp, 2 HDC in next stitch,
 4. 3 HDC in next stitch,
 5. 2 HDC in next stitch,
 6. HDC in next 3 stitches , 2 HDC in next stitch,
 7. (HDC, DC, HDC) in next stitch,
 8. 2 HDC in next stitch,HDC in next 3 stitches,
 9. 2 HDC in next stitch, 3 HDC in next st,
 10. 2 HDC in next st, (SC, sl st) in ch-sp,
 11. SC in next 2 stitches,
 12. *(SC in next st, 2 SC in next st) * repeat 3 times ,
 13. SC in next 6 stitches,
 14. 3 SC in next st,
 15. SC in next 6 stitches,
 16. *2 SC in next st, SC in next st* repeat 3 times,
 17. SC in next 2 st,
 18. join with sl st into the first st


 Creative Commons LicenseΑυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ελλάδα.